Preview

Fine Chemical Technologies

Advanced search
Fullscreen

For citation:


Alikberova L.Yu., Antonenko T.A., Albov D.V., Fedorova G.A., Zaitseva M.G., Volchkova E.V. BIURET COMPLEXES OF PRASEODYMIUM AND HOLMIUM BROMIDES. Fine Chemical Technologies. 2013;8(4):57-63. (In Russ.)

Views: 44


ISSN 2410-6593 (Print)
ISSN 2686-7575 (Online)