Preview

Fine Chemical Technologies

Advanced search
Fullscreen

For citation:


Vorobyev S.I., Eskova E.V., Luzganov U.V., Ignatova M.M. Making disperse nanosystems on the base of perfluoride organic compounds. Fine Chemical Technologies. 2007;2(2):44-54. (In Russ.)

Views: 98


ISSN 2410-6593 (Print)
ISSN 2686-7575 (Online)