Preview

Fine Chemical Technologies

Advanced search
Fullscreen

For citation:


Bulychev E.Yu., Gaponova V.E., Shapiro B.I., Mikhailov A.S. Development of new method of preparation of photographic gelatin. Fine Chemical Technologies. 2010;5(2):69-72. (In Russ.)

Views: 51


ISSN 2410-6593 (Print)
ISSN 2686-7575 (Online)