Preview

Fine Chemical Technologies

Advanced search
Fullscreen

For citations:


Kashtanova T.N., Igoshin U.G., Likhterova N.M., Kremenetskaya E.V. Problems of quality of oil roofing bitumens. Fine Chemical Technologies. 2010;5(4):44-47. (In Russ.)

Views: 66


ISSN 2410-6593 (Print)
ISSN 2686-7575 (Online)