Preview

Fine Chemical Technologies

Advanced search

ANALYTIC SOLUTION OF NONLINEAR LEYBENSON EQUATION IN THE THEORY OF FILTRATION

https://doi.org/10.32362/2410-6593-2016-11-34-39

Full Text:

Abstract

Analytic solution of nonlinear Leybenson equation in the theory of filtration is obtained. Analytical solutions of the partial differential equations are presented in the explicit algebraic form. The integral surfaces in three dimensions are presented.

About the Author

B. V. Аlexeev
Moscow Technological University (Institute of Fine Chemical Technologies)
Russian Federation
Moscow, 119571 Russia


References

1. Kochina N.N., Kochina P.Ya., Nikolaevskij V.N. Mir podzemnykh zhidkostej (World of underground liquids). M.: IFZ, 1994. 112 p.

2. Polubarinova-Kochina P.Ya. Teoriya dvizheniya gruntovykh vod (The theory of motion of ground water). M.: Nauka, 1977. 664 p.

3. Charnyj I.A. Osnovy podzemnoj gidravliki (The basics of underground hydraulics). M.: Gostoptekhizdat, 1956. 260 p.

4. Basniev K.S., Vlasov A.M., Kochina I.N., Maksimov V.M. Podzemnaya gidravlika (Underground hydraulics). M.: Nedra, 1986. 303 p.

5. Barenblatt G.I., Entov V.M., Ryzhik V.M. Dvizhenie zhidkostej i gazov v prirodnykh plastakh (The movement of fluids and gases in natural formations). M.: Nedra, 1984. 208 p.

6. Alekseev B.V. Pogranichnyj sloj s khimicheskimi reakciyami (Boundary layer with chemical reactions). M.: Izd. VC AN SSSR, 1967. 128 p.

7. Alekseev B.V. Matematicheskaya kinetika reagiruyushchikh gazov (Mathematical kinetics of reacting gases). M.: Nauka, 1982. 420 p.


Review

For citations:


Аlexeev B.V. ANALYTIC SOLUTION OF NONLINEAR LEYBENSON EQUATION IN THE THEORY OF FILTRATION. Fine Chemical Technologies. 2016;11(1):34-39. https://doi.org/10.32362/2410-6593-2016-11-34-39

Views: 267


ISSN 2410-6593 (Print)
ISSN 2686-7575 (Online)