Preview

Fine Chemical Technologies

Advanced search

Technological reliability of chemical engineering systems

https://doi.org/10.32362/2410-6593-2016-11-3-39-46

Full Text:

Abstract

A significant part of the gross domestic product is lost because of hitches followed by long downtime periods in industrial systems. This is a common problem in the industry of developed nations. Analysis of causes of this phenomenon allows developing a conception of solving this problem and suggesting a method of studying the reliability (working capacity) of chemical-engineering systems (CES). In this article we prove the need for technological reliability analysis tools in prefeasibility study to estimate the potential working capacity of the technology and to avoid the large costs of starts and stops.

About the Authors

N. N. Prokhorenko
Moscow Technological University (Institute of Fine Chemical Technologies)
Russian Federation
Moscow, 119571 Russia


K. O. Goncharuk
Moscow Technological University (Institute of Fine Chemical Technologies)
Russian Federation
Moscow, 119571 Russia


References

1. GOST (State Standard) 27.002-93 «Nadezhnost' v tekhnike. Terminy i opredeleniya» («Reliability in Technology Field. Terms»). M. Srandartinform, 2011. 27 p.

2. Gukhman A.A., Zaitsev А.А., Obobshchennyj analiz (Generalized Analysis). М.: Faktorial, 1998. 304 p.

3. Prokhorenko N. Metod natural'nykh masshtabov. Prilozhenie k nauchno-issledovatel'skim i inzhenernym zadacham (Natural scales method). Kaluga: N.F. Bochkarevoy Publ., 2006. 186 p.

4. Andronov A., Leontevich E., Gordon I., Mayer A. Kachestvennaya teoriya dinamicheskikh sistem vtorogo poryadka (Quantitative Theory of Second-order Dynamic Systems). M.: Nauka, 1966. 568 p.

5. Andronov A., Leontevich E., Gordon I., Mayer A. Teoriya bifurkacii dinamicheskikh sistem na ploskosti (Bifurcation Theory of Dynamic Systems on Plane). M: Nauka, 1967. 487 p.

6. Lesokhin E.I., Rashkovski P.V. Teploobmennikikondensatory v processakh khimicheskoj tekhnologii: modelirovanie, raschet, upravlenie (Condenser Type Heat Exchangers in Chemical Engineering Processes: Modeling, Calculation, Control). Leningrad: Khimiya, 1990. 288 p.

7. Prokhorenko N. Nadezhnost' khimikotekhnologicheskikh system (Reliability of Chemical Engineering Systems). Kaluga: N.F. Bochkarevoy Publ., 2010. 222 p.

8. Prokhorenko N.N. // Chemical and Petroleum Engineering. 2006. V. 42. Iss. 9. Р. 592–596.

9. Beskov V.S., Safonov V.S. Obshchaya khimicheskaya tekhnologiya i osnovy promyshlennoj ehkologii (Chemical Technology in Common and Industrial Ecology Basics). M.: Khimiya, 1999. 469 p.

10. Ainshtein V.G., Zakharov M.K., Nosov G.A. [et al.] Obshchij kurs processov i apparatov khimicheskoj tekhnologii (Main Course Book of Process and Apparatus of Chemical Technology): in 2 books / Ed. by V.G. Ainshtein. M.: Universitetskaya kniga, Logos, Fizmatkniga, 2006. Book 1. 912 p.

11. Process Understanding: For Scale-Up and Manufacture of Active Ingredients / Ed. I. Houson. Wiley-VCH, Verlag GmbH & Co. KGaA, 2011. 351 p.

12. Kutepov A.M., Bondareva T.I., Berengarden M.G. Obshchaya khimicheskaya tekhnologiya (Chemical Technology in Common: Course Book). M: Akademkniga, 2003. 469 p.

13. Timofeev V.S., Serafimov L.A. Principy tekhnologii osnovnogo organicheskogo i neftekhimicheskogo sinteza (Principles of Main Organic Synthesis and Petroleum Synthesis Technologies). M.: Visshaya shkola, 2003. 536 p.

14. Kafarov V.V., Meshalkin V.P., Grun G., Noiman V. Obespechenie i metody optimizacii nadezhnosti khimicheskikh i neftepererabatyvayushchikh proizvodstv (Providing and Optimizational Methods of Chemical and Petroleum Plants Reliability). M: Khimiya, 1987. 272 р.

15. Kafarov V.V., Meschalkin V.P. Reliability of Devices and Technological Systems of Chemical and Petroleum Plants // Itogi nauki I tekhniki (Results of Science and Engineering). Series «Process and apparatus of chemical technology". V. 7. M.: VINITI, 1979. 130 p.

16. Gruhn G., Kafarov V.V., Meschalkin V.P., Neuman W. Zuverlassingkeit vor Chemieak – lagen, Leipzig: Veb Deutscher Verlag fur Grunds toffiudus trie, 1979.

17. Kafarov V.V., Perov V.L., Meschalkin V.P., Ignatov V.N. // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 1977 . V. XI. № 1. P. 3–10.

18. Kafarov V.V., Perov V.L., Meschalkin V.P., Ignatov V.N. // Doklady Akademii Nauk SSSR (Proceedings of USSR Academy of Sciences). 1974. № 5.

19. Mikhailov V.V., Prokhorenko N.N., Romanenko N.Ya., Chernyaev Yu.I. // Scientific proceedings (Mechanical Engineering for Chemical Technology) «Apparatus for Technologies of Mineral Fertilizers and Their Raw Materials». M: NIIKhIMMASh, 1981. P. 32–39.

20. Prokhorenko N.N., Lekae A.V. // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 1989. V. ХХIII, P. 135–138.

21. Grischenko O.V. Analiz i diagnostika finansovokhozyajstvennoj deyatel'nosti predpriyatiya (Analysis and diagnostics of company’s financial state: course book). Taganrog: TRTU Publ., 2000. 112 p.


For citation:


Prokhorenko N.N., Goncharuk K.O. Technological reliability of chemical engineering systems. Fine Chemical Technologies. 2016;11(3):39-46. https://doi.org/10.32362/2410-6593-2016-11-3-39-46

Views: 232


ISSN 2410-6593 (Print)
ISSN 2686-7575 (Online)