Preview

Fine Chemical Technologies

Advanced search
Fullscreen

For citations:


Leont`eva S.V., Chabarova E.I., Frolkova A.K. Innovation in treatment with chemical substances in Europe. Fine Chemical Technologies. 2007;2(6):27-34. (In Russ.)

Views: 50


ISSN 2410-6593 (Print)
ISSN 2686-7575 (Online)