Preview

Fine Chemical Technologies

Advanced search
Fullscreen

For citation:


Yatsishina E.B., Pozhidaev V.M., Vasilyeva O.A., Dyuzheva O.P., Sergeeva Y.E., Retivov V.M., Tereschenko E.Yu., Kulikova I.S., Vaschenkova E.S., Kozhukhova E.I. The determination of the origin of natural bitumen in mummifying resins of Ancient Egyptian mummies from the collection of the Pushkin Museum of Fine Arts. Fine Chemical Technologies. 2019;14(4):45-58. https://doi.org/10.32362/2410-6593-2019-14-4-45-58

Views: 210


ISSN 2410-6593 (Print)
ISSN 2686-7575 (Online)